Staff

Sl. No Name Designation
1. Sri P. Krishna Bhat Clerk
2. Sri P. Mahalinga Bhat Clerk
3. Sri Shivarama Bhat, Tuppekallu Melshanthi (Archak / Main Priest)
4. Sri K.M Bala Subrahmanya Bhat Keelshanthi (Asst. Priest)
5. Sri P. Shreerama Nambeeshan
6. Sri K.M. Udaneshwara Bhat Cook
7. Sri P. Lakshmi Helper