ಪೆರಡಾಲದಲ್ಲಿ ‘ದಕ್ಷಯಜ್ಞ-ಧ್ರುವ ಚರಿತ್ರೆ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ

ಪೆರಡಾಲ, 14-05-2016:
ಶ್ರೀ ಉದನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಾಧಾರಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ `ದಕ್ಷಯಜ್ಞ-ಧ್ರುವ ಚರಿತ್ರೆ’ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜರಗಿತು.

Perdala Yakshagana Sapthaha 13-5-2016